Услуги - Счетоводни Услуги

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, без които не можете

Включени услуги:

Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан в зависимост от спецификите на дейността

Обработка и осчетоводяване на първични счетоводни документи, съобразно изискванията на българското законодателство

Обработка на данните със счетоводен продукт

Водене на складови наличности

Съставяне на амортизационен план и изчисляване на амортизации

Ежемесечно изготвяне и подаване към данъчните органи на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и справка-декларация по ЗДДС

Изготвяне и подаване на VIES и интрастат декларации

Обработка на отчетите от касовата книга и извлеченията от банковата сметка на клиента

Обработка на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет

Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за задълженията към бюджета

Изготвяне на справки по искане на клиента

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети

Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ

Допълнителни услуги по искане на клиента:

Подаване на документи към държавните институции

Подготовка на документи за ревизии и одит

Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит

Цени

Нашите счетоводни услуги предлагаме в пакет с обработка на заплати и администриране на персонал.
Разгледайте пакет Пълно счетоводно обслужване.

Научете повече за нашите цени.

Направете запитване сега и получавате 10% отстъпка от месечната цена за първите 6 месеца от договора!

Направи Зaпитване
Обадете ни се на:

0887 287 965

Пишете ни на:
office@evexconsult.com
{