Услуги - Пълно счетоводно обслужване

Високо качествено пакетно обслужване - счетоводство, обработка на заплати и администриране на персонал

Успешният бизнес се нуждае от качествени счетоводни услуги

Предлагаме Ви цялостно счетоводно обслужване или пълен набор от услуги, които да Ви помогнат да се фокусирате върху важните за успеха на бизнеса Ви дейности.

Нашите експерти ще отговорят на всички Ваши въпроси и ще Ви консултират при взимането на ключовите за Вашия бизнес решения.

Какви услуги извършват нашите експерти?

Счетоводни услуги:

Изготвят индивидуална счетоводна политика и сметкоплан.

Обработват и осчетоводяват първични счетоводни документи.

Изготвят и подават ежемесечно към данъчните органи Дневник за покупките, Дневник за продажбите и справка-декларация по ЗДДС (Закон за Данъка върху Добавената Стойност).

Обработват отчетите от касовата книга и извлеченията от банковата Ви сметка.

Изготвят ежемесечно платежни нареждания за задълженията към бюджета.

пълен списък с включени счетоводни услуги

Обработка на заплати:

Обработват входящата информация (отпуски, болнични, други специфични начисления и удръжки) за изчисляване заплатите на служителите.

Изчисляват заплати с висококачествен и съобразен с изискванията на българското законодателство програмен продукт.

Изготвят обобщена рекапитулация за заплати и индивидуални фишове, с възможност за изпращане по електронна поща.

Изготвят и подават декларации образец 1 и 6 към НАП.

Обработват и подават към НОИ болнични листове и декларации за майчинство и бащинство.

Изготвят платежни документи за задължения към бюджета.

Администриране на персонал:

Изготвят трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и други.

Изготвят и подават уведомления за обявяване пред НАП на сключени, изменени и прекратени трудови договори.

Изготвят служебни бележки за персонала.

Следят за оставащ неизползван платен отпуск на персонала и провизират отпуска (на месечна база и годишни провизии).

Всички дейности са съобразени с изискаванията на българското законодателство и зависят от дейността на Вашата фирма.

Цени за фирми нерегистрирани по ДДС

Месечен Абонамент

144 лв.
 • Счетоводство
  21 - 40 документа
 • Обработка на заплати
  до 2-ма служители
 • Администриране
  на персонал

  до 2-ма служители

Цената е с включен ДДС.

Месечен Абонамент

168 лв.
 • Счетоводство
  41 - 80 документа
 • Обработка на заплати
  до 2-ма служители
 • Администриране
  на персонал

  до 2-ма служители

Цената е с включен ДДС.

Посочените по горе цени са ориентировъчни. Ако желаете да получите конкретна оферта, моля свържете се с нас.

oще цени

Направете запитване сега и получавате 10% отстъпка от месечната цена за първите 6 месеца от договора!

Направи Зaпитване
Обадете ни се на:

0887 287 965

Пишете ни на:
office@evexconsult.com
{