Услуги - Обработка на заплати

Важно е вашите служители да получат заплатите си навреме.

Обработка на заплати е лесна задача, когато се извършва от специалисти

Обработката на заплати (ТРЗ) е сложна дейност, която подлежи на непрекъснати изменения.
Бъдете в крак, като се доверите на нашите експерти. Те следват всички промени на трудовото, осигурителното и данъчното заканодателство.

Професионалната обработка на заплати гарантира стандартите за качество и конфиденциалност, от които имате нужда. Освен това, ние вярваме, че всяка качествена услуга трябва да е персонална, ето защо за нас е важно да се запознаем с Вашите потребности и приоритети.

Моля, разгледайте пълния списък с включени услуги и направете запитване!

Обработка на заплати (ТРЗ), включени услуги:

Обработка на входящата информация за изчисляване заплатите на служителите (отпуски, болнични и други специфични начисления и удръжки)

Изчисляване на заплати с висококачествен и съобразен с изискванията на българското законодателство програмен продукт

Изготвяне на обобщена рекапитулация за заплати и индивидуални фишове, с възможност за изпращане по електронна поща

Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6 към НАП

Обработка и подаване към НОИ на болнични листове и декларации за майчинство и бащинство

Изготвяне на документи за пенсиониране

Попълване на трудови книжки, попълване и заверка на осигурителни книжки

Изготвяне на платежни документи за задължения към бюджета

Електронно банкиране на задължения към бюджета, заплати на персонала и други специфични плащания (допълнително доброволно пенсионно осигуряване, застраховки живот, погасяване на банков кредит и други)

Изготвяне на документи свързани с прекратяване на трудовия договор

Изготвяне на служебни бележки и удостоверения по искане на служителите

Изготвяне на служебни бележки и сметки за изплатени суми за лица по извънтрудови правоотношения

Изготвяне и подаване на тримесечни и годишни статистически отчети към НСИ

Допълнителни услуги по искане на клиента:

Подаване на молби и заявляния към НАП и НОИ при корекция за стар период

Подготовка на документи за ревизии и одит

Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит

Цени

Месечен Абонамент

18 лв. /на изпълнител
  • По граждански договори
  • Обработка на хонорари
    до 10 служителя

Цената е с включен ДДС.

Направете запитване сега и получавате 10% отстъпка от месечната цена за първите 6 месеца от договора!

Направи Зaпитване
Обадете ни се на:

0887 287 965

Пишете ни на:
office@evexconsult.com
{