Услуги - Администриране на персонал

Човешкият капитал е най-ценен за вашия бизнес.

Администриране на персонал

Дейностите свързани с администриране на персонал са неизменна част от задълженията на всеки работодател. Mоже да прехвърлите тези задължения на нашите експерти. Те са наясно с всички законови изисквания и са в час с непрестанните промени.

Позволете на нашите експерти да се погрижат за бюрократичните спънки и за коректните и прозрачни работни правоотношения с Вашите служители.

Разгледайте пълния списък с включени услуги и направете запитване!

Включени услуги:

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение и други

Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 ал. 4 и чл. 123 ал.1 от КТ

Изготвяне на служебни бележки за персонала

Следене на оставащия неизползван платен отпуск на персонала и провизиране на отпуска (на месечна база и годишни провизии)

Водене на регистър на болничните листове и декларациите за майчинство и бащинство

Водене на Дневник на издадените трудови книжки

Водене на Книга за извънреден труд, изготвяне и подаване на уведомления за извънреден труд към Инспекцията по Труда

Окомплектоване и проверка на личните досиета на служителите

Допълнителни услуги по искане на клиента:

Подаване на молби и заявляния към НАП при корекция за стар период

Подготовка на документи за ревизии и одит

Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит

Цени

Направете запитване сега и получавате 10% отстъпка от месечната цена за първите 6 месеца от договора!

Направи Зaпитване
Обадете ни се на:

0887 287 965

Пишете ни на:
office@evexconsult.com
{